polski / english
Fabryka Ognia

O firmie

Nasz? dzia?alno?? rozpocz?li?my w 1990 roku jako firma zajmuj?ca si? produkcj? i handlem zabawkami. Od 1991 roku rozszerzyli?my ofert? o handel wyrobami pirotechniki cywilnej.
W 1993 roku rozpocz?li?my wykonywanie profesjonalnych pokazw pirotechnicznych . Dzia?alno?? ta od 1995 roku stanowi g?wne ?rd?o przychodw firmy.
W 2006 roku wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, rozpocz?li?my produkcj? wyrobw pirotechnicznych pozoruj?cych pole walki, na potrzeby mi?o?nikw paintballa, ASG i rekonstrukcji bitew.

rn

Podstawow? dewiz? dzia?alno?ci firmy jest profesjonalna realizacja ?ycze? naszych Klientw za rozs?dn? cen?. Powa?ne i uczciwe podej?cie do prowadzonej dzia?alno?ci pozwala nam cieszy? si? uznaniem sta?ych klientw i zdobywa? wci?? nowych.

sklep